Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA LUPAC, titular al proiectului ”Extindere si reabilitare retea de distributie apa, realizare sistem de tratare si inmagazinare apa in localitatea Lupac” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Extindere si reabilitare retea de distributie apa , realizare sistem de tratare si inmagazinare apa in localitatea Lupac”, propus a fi amplasat în satul Lupac.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr.73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500, şi vineri, între orele 0800 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 16.01.2018.