Anunt public privind decizia etapei de incadrare

COMUNA LUPAC, titular al proiectului ”Modernizare strazi in comuna Lupac, judetul Caras-Severin”, anuna publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata: fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Modernizare strazi in comuna Lupac, judetul Caras-Severin”, propus a fi amplasat in comuna Lupac

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin din Resita, str. Petru Maior, nr 73, in zilele de luni – joi, intre orele 8,00 - 15,00, si vineri intre orele 8,00 – 13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainte comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt pana la data de 20.02.2018.